CHƯA LÀM, SAO BIẾT?

Asiad 18
CHƯA LÀM, SAO BIẾT?
 
Trong khi Quốc hội nước nhà đang họp, thế mà bộ mặt các nhân sự chủ chốt, mà ta thường gọi là “tứ trụ triều đình” đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Hôm nay ngồi viết bài này thì mới có vị trí Chủ tịch Quốc hội là đã được xướng lên và đã tuyên thệ. Đó là ông Vương Đình Huệ.
 
Chỉ ngày mai thôi (5/4) các vị có chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ xuất hiện. Đối với tôi, lúc nào tôi cũng nhắc mình, “hãy đợi đấy”.
 
Có một số bài viết ca ngợi “đón gió” những việc làm của những ứng viên trong “tứ trụ triều đình”, từ đó mới suy ra, rằng nhất định ông này sẽ làm rất tốt công việc ở cương vị mới. Cũng có thể, song sao anh hay chị biết? Ông này chưa làm Chủ tịch Quốc hội bao giờ, ông kia chưa một lần làm Thủ tướng vậy làm sao có thể khẳng định, ông sẽ là một Chủ tịch Quốc hội giỏi, một Thủ tướng tài ba?Đành rằng, chỉ những người có năng lực, có đạo đức mới được đặt vào vị trí đó. Song ngoài đạo đức và tài năng còn phải có gì nữa chứ, như kinh nghiệm và thạo việc ở môi trường mới chẳng hạn.
 
Cho đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định rằng ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc và các phó Thủ tướng nhiệm kỳ vừa qua đã làm rất tốt, vì thành tựu của các vị ấy, dấu ấn của các vị ấy đã được nhân dân ghi nhận.
 
Còn lại, tất cả hãy đợi đấy. Sau một năm ta sẽ đặt lên bàn cân để cân đong “sản phẩm” họ làm ra trong một năm của họ, và cứ như thế ta sẽ đặt lên bàn cân sau 5 năm, lúc ấy ca ngợi hay chê bai cũng chưa muộn. Chứ đừng như những gì đã có trong quá khứ.
 
Có bạn bảo tôi phải có sự tin tưởng và hy vọng chứ? Đương nhiên là tin tưởng và hy vọng rồi, các bạn trẻ có thể nhìn xa hơn, chứ tôi già rồi, cứ thích nhìn những sự việc như nó “đang là”, có khi vật đổi sao dời, biết đâu mà nói trước?./.
 
Ngày 5/4/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.