GIỚI HẠN Ở ĐÂU?

Gorbachov
GIỚI HẠN Ở ĐÂU?
 
Vừa mới được đọc một bài viết về chính phủ mới của nước mình, bài của một trí thức Việt đang giảng dạy đại học ở nước ngoài. Tất nhiên, bài viết của một trí thức bao giờ cũng giúp tôi thâu nhận được một ít kiến thức. Tích tiểu thành đại nên tôi chăm đọc và chăm nghe lắm.
 
Ông ấy nói, một chính phủ mới là một chính phủ kiến tạo. Điều này thì tôi đã thấy nói trong đại hội đảng 13 vừa qua. Thế nào là kiến tạo? Về kinh tế là phải kích thích để kinh tế tư nhân phát triển. Có lẽ phải vậy. Vì thế mới có nhiều công trình từ dân sinh đến công nghiệp, đến y tế giáo dục có chủ sở hữu là tư nhân.
 
Rồi còn gì nữa? Giới hạn phát triển kinh tế tư nhân đến đâu hay không có giới hạn? Thí dụ, có tiến hành tư hữu hóa các cơ sở quốc phòng, các mỏ dầu, các mỏ kim loại trong đất liền như mỏ sắt, mỏ đồng, mỏ đất hiếm vân vân? Hình như Liên xô thời Gorbachov và nước Nga thời Elsin đã làm thế, tài sản quốc gia đều được bán rẻ cho tư nhân, thế là chủ nghĩa xã hội sụp đổ, vì tư liệu sàn xuất không còn là sở hữu toàn dân mà thuộc sở hữu tư nhân, giống các nước tư bản chủ nghĩa. Sau này đến thời Putin đã phải lấy lại.
 
Về chiêu hiền đãi sĩ thì phải làm như thời phong kiến như nhà trí thức nọ nói, tức là tổ chức các cuộc thi, từ đó chọn những trạng nguyên, tiến sĩ để bổ đi làm quan trong triều hoặc tới vùng miền nào đó. Tham gia vào các cuộc thi này không chỉ có người trong nước, mà cả những người đang sinh sống ở nước ngoài.Thoạt nghe cũng hay, nhưng giới hạn là ở đâu?
 
Nếu thực như vậy đất nước ta sẽ không thiếu gì những người tài trong bộ máy nhà nước. Song đó mới là “chuyên”. Còn “hồng” như cụ Hồ nói thì còn cần không? Nếu không cần “hồng” nữa thì tức là không cần lý tưởng cộng sản, không cần con người xã hội chủ nghĩa. Vậy đảng Cộng sản cần gì phải tồn tại? Có lẽ đây là giới hạn mà người viết muốn xác định chăng?
 
Tôi là một người già, lại là một người ngoài đảng nên cứ nghĩ lẩn thẩn như vậy./.
 
Hình trong bài: Kẻ phản bội
Ngày 6/4/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.