XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI

Hoa Q Yến

XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI

Xuân đến rồi xuân lại đi
Chẳng ai giữ được xuân thì trăm năm
Buồn chi những tháng cuối năm
Tiếc gì những lúc vui xuân có thời
Bao kỳ xuân đến trong đời
Là bấy lần diễn nụ cười cùng xuân
Xuân qua xuân lại mấy lần
Mỗi lần xuân đến bụi trần dày thêm./.

Hình trong bài: Chậu lan của nhà đón xuân
Ngày 30/01/2024
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.