CÓ AI MUA SỨC KHỎE KHÔNG?

Trâu vàng

CÓ AI MUA SỨC KHỎE KHÔNG?
(Bài này lão đã đăng vào tháng 4/2022, song không ai hỏi mua. Măm nay đã là năm 2024, sức khỏe của lão còn tốt lắm nên lão đăng lại để coi có ai mua không?)

Bạn bảo sức khỏe là vàng
Vậy nên nó cũng là hàng hóa thôi
Có ai mua sức khỏe tôi
Tôi bán kiếm chút tiền lời tiêu pha
Tuổi tôi tuy đã là già
Vẫn đều ba bữa, thêm trà, cà-phê
Sáng sáng chăm chỉ tập đi
Vài ki-lô-mét quay về không sao
Không suy thận, máu không cao
Tim phổi còn tốt chưa hao tổn gì
Mua đi, mua gấp ngay đi
Kẻo vài năm nữa tôi về cõi tiên
Lúc đó dẫu bạn có tiền
Cũng đành ôm bạc mà nhìn, vậy thôi
Hàng tôi chẳng ế, chẳng ôi…
Bạn không mua hả? Vợ tôi mua liền ./.

Hình trong bài: Tuổi Sửu (trâu vànng)
Ngày 06/02/2024
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.