TẾT

Hoa 1503 copy

TẾT

Lão thấy người vui lão cũng vui
Cũng vào chợ tết ngắm hoa tươi
Đây chậu đào phai, kia đào thắm
Tiền tuy rủng rỉnh chẳng thèm chơi

Lão thấy người đi lão cũng đi
Kẻ xuôi người ngược để làm chi?
Cứ việc ngồi yên nơi chốn ấy
Chẳng đón thì xuân vẫn cứ về

Lão thấy người ăn lão cũng ăn
Cũng giò cũng chả cũng canh măng
Rượu nhẹ cũng đua “dzô” vài chén
Sẵn giường sẵn nệm, lão lại thăng

Tết này chẳng khác tết năm qua
Vẫn phải đi thăm, phải biếu quà
Chót lưỡi đầu môi câu chúc tết
Hình thức xưa nay vẫn thế mà./.

Hình trong bài: Cũng tết như ai.
Ngày Mồng một tết Giáp Thìn
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.