MỜI ÔNG VỀ CHO

Công táo

MỜI ÔNG VỀ CHO

Này ơi ông Táo! Hỡi ông Công!
Bẩm báo Ngọc hoàng, thế là xong
Còn ở Thiên đình hay đã back?
Về đi, nhà tớ cỗ bàn xong

Chung cư chỉ có một ông Công
Năm trăm nhà cúng có sướng không?
Đồ cúng nhiều ri ăn sao hết
Người khó trên đời vẫn còn đông!

Tớ ở dưới trần chơi bếp gaz
Ba ông đầu đất đã ra ma
Năm sau lên đó mang theo bếp
Tớ tặng Ngọc hoàng một khối gaz

Các Táo năm nay thấy nhạt phèo
Chuyện lớn chẳng nêu chỉ nói leo
Ba chuyện lăng nhăng như cúp nước
Đếch phải nơi đâu cũng vậy sao?

Lần sau đưa tớ duyệt ráp-pô (report)
Đã trình Thượng Đế phải chuyện to
Ba chuyện lăng nhăng quăng sọt rác
Cái đầu thằng viết cũng lơ mơ.

Táo phải ra Táo, Công ra Công
Làm ăn như thế có đáng không?
Liệu hồn, tớ sẽ cho mất chức
Dòng sông cái lớn đang chờ ông!./.

Hình trong bài: Lên chầu trời.
Ngày 2 tết (11.02/2024)
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.