TẠ LỖI

HCM ở đền Hùng

TẠ LỖI
(Bài thơ này tôi viết cách nay 9 năm. Nay hoàn cảnh tuy đã đổi thay song cũng xin đăng lại để thưa chuyện với Cụ Hồ)

Nước giữ được rồi đó Bác ơi
Bởi bao liệt sĩ máu xương rơi
Có bao người chết còn đang sống
Họ sống khác chi đã chết rồi !

Nước giữ được rồi đó Bác ơi
Khang trang đất nước đẹp gấp mười
Nhưng trong mỗi một công trình ấy
Đục khoét bởi bao lũ bọ dòi.

Nước giữ được rồi đó Bác ơi
Người giàu rải rác khắp mọi nơi
Song vẫn còn bao người bất hạnh
Công bằng xã hội phải làm thôi.

Nước giữ được rồi đó Bác ơi
Chẳng lo gắn kết người với người
Bài ca “Đoàn kết”* quên lời hát
Cán bộ và dân chia hai nơi.

Nước giữ được rồi đó Bác ơi
Bác bảo trăm năm phải trồng người
Biết dạy gì đây, đàn con cháu
Lịch sử nước ta quên cả rồi

Nước giữ được rồi đó Bác ơi
Bài ca dựng nước viết đang xuôi
Con viết bài thơ trong nước mắt
Cúi xin được tạ lỗi với Người.

Xin Bác của con hãy ngủ yên
Ngay trong bóng tối vẫn sáng đèn
Đèn soi bắt kẻ tham cùng nhũng
Đất nước của ta đang sáng lên./.

Hình trong bài: “Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.
Ngày 19/05/2023
Ph.T.Kh

Add a Comment

Your email address will not be published.