TỒN TẠI HAY KHÔNG?

Bèo trôi

TỒN TẠI HAY KHÔNG?

Ta là một cánh bèo trôi
Là sợi mây mỏng giữa trời lang thang
Bèo trôi nhờ nước chuyển dòng
Mây trôi nhờ gió dọc ngang bốn bề
Ta là chi? – chẳng là chi!
Một thân bèo nhỏ chẳng hề thành vuông
Một sợi mây mỏng vấn vương
Chẳng ngăn, chẳng cản được đường chim bay

Ta đang đi giữa đời này
Mà nghe như tỉnh như say trong lòng
Hỏi, ta tồn tại hay không?

Hình trong bài: Cánh bèo trôi.
Ngày 09/09/2023
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.