CON CHIM CÓ TỔ

Tổ & Tông

CON CHIM CÓ TỔ

Trên thế giới này chỉ có mỗi cái nước Hợp chủng quốc Huê kỳ là một nước đa nguồn cội, đa nhân cách, đa phong tục. Khá khen cho ai đặt cho tên nước là “Hợp chủng quốc”.

Nếu không kể những tên thực dân da trắng đến xâm chiếm từ thế kỷ 18, thì dân bản địa (thường gọi là ‘dân da đỏ’) cũng đã có tới 500 bộ lạc, sử dụng 300 hệ ngôn ngữ, trong đó có hàng chục ngôn ngữ không dính dáng đến bất kỳ hệ ngôn ngữ nào khác.

Về chủng tộc, họ có nguồn gốc từ lục địa Âu-Á, di cư đến châu Mỹ từ mười nghìn đến một trăm nghìn năm trước công nguyên. Người da đỏ hay còn gọi là người Indian hay người Indigenous Americans hiện có 5.220.579 người, trong đó có 2.932.248 người là thuần chủng ở Alaska. Sau cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam, quốc gia này lại có thêm chủng tộc Việt, khoảng 2 triệu người, nói một ngôn ngữ khác hẳn.

Đó là nói chuyện “con chim có tổ, con người có tông”, chúng ta cứ coi như dân bản địa của Hợp chủng quốc Huê kỳ là những người có tổ và có cả tông. Còn người da trắng đến đánh chiếm lấy cái tổ của người bản địa, vậy là người Indian vẫn còn tông, song tổ đã bị thu hẹp lại rất rất nhiều.

Thôi, nói chuyện của người như vậy thôi. Còn chuyện nhà mình?

Cũng chẳng thiếu gì chuyện đang diễn ra trong nhà mình. Chuyện trong một gia đình, cũng có nghĩa là những người trong cùng một tổ, một tông, ấy thế mà đưa nhau ra tòa để kiện cáo nhau vì tranh chấp một tài sản, vì chuyện nuôi nấng mẹ già; rồi cha con, vợ chồng giết nhau. Nói rộng ra là đất nước, là cộng đồng dân cư. Năm mươi tư dân tộc trên đất nước ta, lão chưa biết có cùng một tông không, song ít nhất là cùng một tổ, chiếc tổ hình chữ “S”, có đồng bằng, có núi, có sông, có biển cả. Ấy nhưng lại có những kẻ chẳng biết giữ gìn cái tổ của minh, ấy là chưa kể chúng còn xuyên tạc một lịch sử hào hùng của nòi giống tổ tông.

Gần đây, trên mạng xã hội rộ lên chuyện người này kẻ nọ xuyên tạc lịch sử của dân tộc. Lão chưa đọc 15 bộ sử của nước nhà nên lão chưa chỉ ra được chỗ đúng chỗ sai. Mong những cơ quan có trách nhiệm phân giải.

Nhưng, dân tộc Việt Nam cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới, đã từng bị họa xâm lăng. Phần mở đầu bài viết lão nói về những người da trắng chiếm đất của những người da đỏ bản địa. Lão rút ra một kết luận, rằng một khi tổ tông của kẻ đã từng đi xâm lược nước khác, vô hình trung nó trở thành bản chất của những kẻ đó. Nó tạo thành bộ “gene” trong con người từ thế hệ này đến thế hệ khác, lấy chiến tranh làm nguồn sống.

Chẳng thiếu gì những kẻ biện hộ cho chế độ thực dân, kể cả những kẻ ở nước ngoài và ở trong nước. Thực dân thì ở thời nào cũng thế, dù là cũ hay mới thì luôn có một quá trình – xâm lược – ngu dân – chiếm đoạt. Việt Nam ta thời Bắc thuộc đến thời Pháp thuộc cũng thế, và những người dân châu Phi hiện tại cũng thế. Bọn thực dân không chỉ cướp bóc tài nguyên mà cả các tài sản văn hóa nữa.

Tại bảo tàng của Pháp, người ta thấy có những vật phẩm văn hóa mà thực dân Pháp ăn cướp từ các nước như Trung quốc, Hàn quốc và Việt Nam. Điều lố bịch là chúng tuyên bố, chúng đã khai hóa văn minh cho các thuộc địa, và nếu các thuộc địa muốn lấy lại các vật phẩm văn hóa đó thì phải trả cho chúng một số tiền không hề nhỏ.

Hiện tại vài nước châu Âu mượn của bảo tàng Nga một số bảo vật nhưng hết thời hạn mượn thì tuyên bố không trả. Đó là lý luận của bọn cướp.

Bà con ơi! “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời giặc Pháp có thương dân mình!”. Cụ Hồ nói thế, nhưng thời thế hiện tại đang chứng kiến một hiện tượng tưởng mới hóa ra vẫn cũ. Có nghĩa là những nước nào giàu có nhờ vào sự bóc lột và cướp bóc các nước khác, thì trước thế nào nay vẫn vậy. Hệ quả là như nhau, song cách tổ chức cướp bóc thì khác nhau. Kẻ thì dựng lên một lũ tay sai để sai khiến; kẻ thì trực tiếp đem quân đến cướp; kẻ thì đem tiền đến tạo thành cái ách nợ nần để choàng vào cổ người dân ở đó, rồi cuối cùng kẻ đó trở thành chủ nợ, chủ nợ lớn đến nỗi con nợ không có cách gì trả được. Thế là mất tất – mất chủ quyền, mất đất đai, mất tài nguyên.

Vậy đó! Chỉ đáng tiếc một điều là những người trong cùng một tổ một tông, song lại quên phéng cái “tình huynh đệ, nghĩa đồng bào”, chỉ vì lợi ích vật chất mà cam tâm phản lại đất nước, bán rẻ lương tâm, bán rẻ tất cả những gì mà truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại.

Hình trong bài: Con chim có tổ, con người có tông; Phật bà nghìn mắt nghìn tay của nước ta tại bảo tàng Pháp. (Tổ & tông)
Ngày 14/11/2023
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.