Cách trồng lan Papperitzia leiboldii

Mô tả và cách trồng lan Papperitzia

Mô tả và cách trồng lan Papperitzia. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Papperitzia. Xuất xứ tên gọi: Đặt theo tên William…

Cách trồng lan Otoglossum brevifolium

Mô tả và cách trồng lan Otoglossum

Mô tả và cách trồng lan Otoglossum. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Otoglossum. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, otos nghĩa…

Cách trồng lan Osmoglossum pulchellum

Mô tả và cách trồng lan Osmoglossum

Mô tả và cách trồng lan Osmoglossum. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Osmoglossum. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, osme nghĩa…

Cách trồng lan Ornithophora radicans

Mô tả và cách trồng lan Ornithophora

Mô tả và cách trồng lan Ornithophora. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Ornithophora. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, ornis nghĩa…

Cách trồng lan Ornithocephalus bicornis

Mô tả và cách trồng lan Ornithocephalus

Mô tả và cách trồng lan Ornithocephalus. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Ornithocephalus. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, ornis nghĩa…