Microterangis hildebrandtii 2

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THÉ GIÓI (Tiép theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THÉ GIÓI (Tiép theo) Micropera Cùng giống: Camarotis Lindley Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Khoảng 20 loài ở châu Á và Australia. Lan biểu…

Rhynchostylis Retusa Foxtail

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Rhynchostele Cùng giống: Lemboglossum Halbinger Tông: Maxillarieae Tông phụ: Oncidiinae Phân bố: Có 15 loài ở Mexico, Trung Mỹ và Venezuela Lan biểu…