GS Hoàng Thủy Nguyên

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (161)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (161)   Tôi chẳng dám khẳng định là Việt Nam hay hoặc không hay, giỏi hoặc không giỏi, nhân đạo hoặc không nhân đạo, vì cứ…

Cách ly

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (160)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (160)   Tại sao họ lại phải tranh giành nhau những cuộn giấy vệ sinh? Tại vì họ sợ đến lượt mình thì cửa hàng sẽ…

điếu cày

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (159)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (159)   “DŨNG KHÍ” CỦA NHỮNG KẺ CHỐNG ĐỐI   Nói thẳng ra rằng những kẻ chống đối, từ những đứa có trình độ học vấn,…

Chống dịch

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (158)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (158)   Theo dòng thời sự ít tháng qua, chúng mình thấy nổi lên hai sự kiện lớn. Một là các cuộc vận động tranh cử…

Mao & Pol Pot

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIÊM (157)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIÊM (157)   Hán nô ư? Tôi rất lấy làm lạ, tại sao lại có một số người chẳng có một chút hiểu biết về lịch sử,…

Loan

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (156)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (156)   Nhiều người từng sống dưới các triều đại “Việt Nam cộng hòa” đã hoặc không biết, hoặc vô tình, hoặc cố tình quên đi…

Johnson & Thieu

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (155)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (155) Thói thường đã là tay sai thì nhất nhất phải tuân theo lệnh ông chủ. Thử hỏi, ai trả lương cho bộ máy cầm quyền…

Dinh Đ L

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (154)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (154)   ĐIỀM GỞ Bài trước tôi viết về cái “đệ nhất cộng hòa”, thế là có người tức, bảo sao lại đụng vào cái thây…

Ngô đình Diệm

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (153)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (153) Có bạn bảo tôi, rằng không nên nói về quá khứ nữa, phải thực hiện chính sách “hòa giải hòa hợp dân tộc” của nhà…

Thân thể

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (152)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (152) Con người – một cỗ máy hoàn hảo Luận điệu của một ai đó, nói rằng nếu thực hiện một cuộc “miễn nhiễm cộng đồng”…