Nhân quyền 11

NHÂN QUYỀN CHO AI?

NHÂN QUYỀN CHO AI? Đóng trụ sở trên đất Mỹ, Mỹ đóng góp với một tỷ lệ lớn trong ngân sách của Liên hợp quốc, vậy thì theo câu ca…

Tre VN

ĐỐI LẬP, ĐỐI KHÁNG

ĐỐI LẬP, ĐỐI KHÁNG Cứ ngẫm nghĩ mà coi, bất cứ đâu cũng xuất hiện tính chất đối lập. Từ tế bào nhỏ nhất của xã hội là gia đình,…

Tình hoa

TÌNH CỦA HOA

CÁI TÌNH CỦA HOA Lão già, chẳng có việc gì làm, để mong sống thêm được ngày nào hay ngày đó, nên lão bày ra hai việc – viết lăng…

Nhà Thịnh

KINH TẾ KHÓ KHĂN!

KINH TẾ KHÓ KHĂN! Cứ đụng đến chuyện gì có liên quan đến đời sống, là người ta luôn có câu nói cửa miệng, rằng là “tại kinh tế khó…

Bộ đội 23

DÙ RẰNG ĐỜI TA THÍCH HOA HỒNG

DÙ RẰNG ĐỜI TA THÍCH HOA HỒNG “Dù rằng đời ta thích hoa hồng “Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”… (Hát mãi khúc quân hành – Diệp Minh Tuyền)…

Brics 3

LẠI NÓI CHUYỆN BẠN THÙ

LẠI NÓI CHUYỆN BẠN THÙ Cần khẳng định một điều, rằng Mỹ luôn luôn cần một đối thủ để lôi kéo đám đồng minh bảo vệ cho ngôi bá chủ…

Mỹ & TQ 2

BẠN-THÙ-BẠN; THÙ-BẠN-THÙ

BẠN-THÙ-BẠN; THÙ-BẠN-THÙ Lão không nói về quan hệ cá nhân, vì “chín người mười ý” mà lão nói về quan hệ giữa các nhà nước với nhau. Ngày nay, mối…

Ngô dh Diệm 3

KIẾP TAY SAI

KIẾP TAY SAI Đại bộ phận người Việt chẳng lạ gì cái kiếp của những kẻ làm tay sai cho nước ngoài, nếu đó là kẻ đứng đầu một chế…

Mỹ & chất độc

CẢM ƠN Ư? CÒN KHUYA NHÉ!

CẢM ƠN Ư? CÒN KHUYA NHÉ! Đừng bao giờ hy vọng các nước theo chủ nghĩa đế quốc đem lại hòa bình cho nhân loại, nếu như vậy thì các…