IMG_20190722_073952_085

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (68)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (68)   Hôm nay tôi viết bài này chắc sẽ có nhiều người không tán thành, không thích, có khi còn phản đối nữa. Song qua…

Silicon

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (67)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (67)   Không chỉ người dân Mỹ mới làm để góp phần làm giàu cho nước Mỹ mà rất nhiều công dân của các nước khác…

Dân tộc

NGƯỜI GIA CHIÊM NGHIỆM (66)

NGƯỜI GIA CHIÊM NGHIỆM (66)   Trong lúc đại bộ phận người dân chúng ta ngày đêm vượt qua khó khăn, vượt qua sự thiếu thốn về vật chất để…

CSB Việt Nam

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (65)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (65)   Dân ta có những thành ngữ răn đời và răn người rất chí lý, tỷ như “đừng đứng núi này trông núi nọ”. Muốn…

Cờ đỏ

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (63)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (63)   Nhiều người chống cộng cực đoan trên một số nước, nơi mà họ đang sinh sống sau khi đã bỏ nước ra đi từ…

Hồ Chí Minh

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (62)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (62)   Tôi là một công dân Việt Nam, vì vậy hễ thấy có người thuộc dân tộc khác, nước khác nói những lời hay ý…

Kissinger & Trump

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (61)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (61) Tuần trước tôi đã viết bài số 60 để nhắc lại đôi lời của những con người nổi tiếng, nhằm đáp lại những người vẫn…

Johnson & Thieu

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (60)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (60) Hôm nay tự nhiên lại muốn đọc lại những gì mà người xưa (cả nay nữa) nói về đối thủ của Việt Cộng. Họ nói…

Con voi con lừa

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (58)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (58)   Bây giờ có người nào đó hỏi tôi thế nào là dân chủ thì tôi cũng không biết, có lẽ phải hỏi các triết…

Nghệ an _ Diễn Tháp Diễn Châu

NGƯỜI GÌA CHIÊM NGHIỆM (56)

NGƯỜI GÌA CHIÊM NGHIỆM (56)   Tôi có nghèo không? Chúng ta có nghèo không? Tất cả những người làm công ăn lương tất nhiên không thể như những đại…