Kissinger

KẾ HOẠCH HẬU CHIẾN

KẾ HOẠCH HẬU CHIẾN   Vào năm 1973, Mỹ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, sau đó hai năm ngụy quyền Sài gòn cũng sụp đổ, đúng như tiên…

HCM

DAO SẮC KHÔNG GỌT ĐƯỢC CHUÔI

DAO SẮC KHÔNG GỌT ĐƯỢC CHUÔI   Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Người xưa đã dạy chúng ta vậy. Nếu không tề được gia thì rồi có cố…

Cầu Hiền lương

AI LÀ NÔ LỆ?

AI LÀ NÔ LỆ?   Hôm trước thấy một bạn Việt kiều nói trên một đài truyền thông, rằng những người da đen và da trắng ở nước Mỹ vẫn…

Bầu cử Mỹ

BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG 11?

BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG 11?   Tôi không phải là cư dân của nước Mỹ nên cũng thực sự không hiểu nội tình của nước Mỹ. Nói đúng ra,…

Đa cấp

ĐA CẤP – ĐA CƯỚP

ĐA CẤP – ĐA CƯỚP   Cạnh nhà tôi có một bà đã ở vào cái tuổi đã sang bên kia bờ dốc của cuộc đời. Gia sản cũng thường…

Khoa

TỰ BẠCH

TỰ BẠCH   Phải nói ngay rằng tôi không đến nỗi đần, nhưng bảo là tôi thông minh thì chưa hẳn, dù có thông minh mà không học hành đến…

danh-chui-canh-sat

NGƯỜI CÓ VĂN HÓA

NGƯỜI CÓ VĂN HÓA   Thực tình mà nói, trình độ văn hóa đến đến đâu thì được gọi là một người “có văn hóa” hình như cho đến nay…

Giải thưởng toán QT

TẠI SAO?

TẠI SAO?   Nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta có rủng rỉnh đồng tiền, đương nhiên nghĩ đến việc lo cho con cái làm sao được học hành…