IMG_20180616_093859

LẠI DIỄN TUỒNG

LẠI DIỄN TUỒNG “Ngồi buồn dỡ mắm nhau ra, “Mắm ông thì thúi, mắm bà không thơm.” (Vương Hồng Sển, nhà cổ học) Cái “cộng đồng người Việt quốc gia…

Cym_Orchids and Ukrainian_6694 Yellow Orchid

LẠM BÀN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC

TẢN MẠN CUỐI TUẦN LẠM BÀN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC Yêu nước là một cái gì đó vừa trừu tượng, mênh mang lại vừa cụ thể, nhỏ nhặt và gần…

Du học

DU HỌC &VĂN HÓA

DU HỌC &VĂN HÓA Ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa & Giáo dục Việt Nam tại Mỹ đưa ra một thông tin: Mỗi năm các gia đình ở…

DIỄN TUỒNG?

DIỄN TUỒNG? Nghe đâu trong cộng đồng người Mỹ nói tiếng Việt ở Hoa kỳ đang chuẩn bị bầu bán gì đó. Bởi cái tính tò mò, nên tôi cũng…

Trục xuất

TÁM NGÀN CON VẬT

TÁM NGÀN CON VẬT? Ông Tổng thống Hoa kỳ, nghe nói bên xứ ông tôn trọng nhân quyền lắm, phải không? Chắc chắn ông sẽ trả lời “đúng thế”. Vậy…

HCM 2

Lời hỏi

             Lời hỏi  Tháng 5 / 1960 nhân kỉ niêm 70 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh  , 114 bài thơ trong…

Ho Chi Minh

LÀM NGƯỜI CỘNG SẢN KHÓ LẮM!

LÀM NGƯỜI CỘNG SẢN KHÓ LẮM! Đã mấy chục năm nay tôi không sinh hoạt với những người cộng sản, tuy không biết hiện thời họ đang nghĩ gì, nhưng…