cauhienluong

AI MỚI LÀ KẺ XÂM LƯỢC?

AI MỚI LÀ KẺ XÂM LƯỢC?   Một bạn của tôi bào, có một thanh niên nọ không thể nói lại với luận điệu của đám ba sọc là “miền…

Cánh đồng mẫu lớn an giang

“CÁI TÔI” Ở ĐÂU?

“CÁI TÔI” Ở ĐÂU? Trong một chương trình truyền hình với chủ đề “cánh đồng lớn” nói về hiện trạng cánh đồng lớn chỉ chiếm mười phần trăm diện tích…

Anh Núp

CON ĐƯỜNG TA ĐI

CON ĐƯỜNG TA ĐI Thôi, không nói về các cuộc chiến tranh thế giới, vì nó đã xa quá rồi. Ta nói chuyện trước mắt thôi. Chuyện của ta cũng…

Nghich cảnh

NGHỊCH CẢNH

NGHỊCH CẢNH   Nói đến nghịch cảnh trong một xã hội thì nhiều vô số kể. Trước khi đi vào chủ đề chính của bài viết, tôi muốn kể lại…

Putin

THEO DÒNG THỜI SỰ

THEO DÒNG THỜI SỰ   Bước sang năm thứ 21 của thế kỷ 21, trên thế giới xảy ra nhiều chuyện thiệt. Hết đa cực đến đơn cực rồi lại…

Donald

BÁCH NHẬT

BÁCH NHẬT   Chao ôi, cuộc bể dâu biết khi nào dứt? Một trăm ngày, vị chi là ba tháng mười ngày, chúng giật mất ghế của ông. Đã ba…

Serbia

SỰ KHÁC NHAU

SỰ KHÁC NHAU   Dần dần bản thân tôi cũng nhận ra được một chút, đó là sự khác nhau giữa một bên là chính quyền dân chủ nhân dân…

Ascocenda

CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ

Cuối tuần nói chuyện phiếm. CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ   Tôi không phải là một Phật tử, song cứ coi những gì xảy ra quanh ta thì thấy rõ. Nhân…

Xe điện vinfast

HẸP HÒI HAY TIỂU NHÂN?

HẸP HÒI HAY TIỂU NHÂN?   Hôm 25/3 vừa quan, ông Tổng thống thứ 46 của Hoa kỳ có cuộc họp báo đầu tiên. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện…