Bipes_biporus

20 chú mèo đẹp nhất thế giới

1. Hãy gặp chú mèo Thor, Đây là giống mèo Bengal với bộ lông thật tuyệt vời. 2. Tiếp theo là Smoothie, chú mèo chụp ăn ảnh nhất 3. Coby với đôi…