Scuticaria steelei

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Schoenorchis Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Có 26 loài ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á. Lan biểu…

Schlimmia alpina

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Scaphyglottis Tông: Epidendreae Tông phụ: Laeliinae Phân bố: Chừng 60 loài ở Mexico, Trung và Nam Mỹ và quần đảo Indies. Lan biểu…

Sarcoglottis sceptrodes

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Sarcoglottis Tông: Cranichideae Tông phụ: Spiranthinae Phân bố: Có khoảng 45 loài ở Mexico, Trung và Nam Mỹ Là địa lan, có nhiều…

Sarcochilus ceciliae

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Sarcochilus Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Có 25 loài ở Australia và các đảo ở Thái bình dương. Lan biểu sinh…

Tuberolabium quisumbingii

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Tuberolabium Cùng giống: Trachoma Garay Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Khoảng 25 loài ở Đài loan, vùng nhiệt đới châu Á,…

Trigonidium egertonianum

CÁC GIỐNG LAN TRÊ THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊ THẾ GIỚI (Tiếp theo) Trigonidium Tông: Maxillarieae Tông phụ: Maxillariinae Phân bố: Có 14 loài ở Mexico, Trung và Nam Mỹ. Lan biểu sinh và thạch lan,…

Tridactyle bicaudata (Lindl.) Schltr._7

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Trichosalpinx Tông: Epidendreae Tông phụ: Pleurothallidinae Phân bố: Trên 100 loài ở quần đảo Indies, Mexico, Trung và Nam Mỹ. Lan biểu sinh,…

Trichopilia fragrans

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Trichopilla Tông: Maxillarieae Tông phụ: Oncidiinae Phân bố: Khoảng 35 loài ở Mexico, Trung và Nam Mỹ, quần đảo Indies Lan biểu sinh…