Miltoniopsis vexillaria

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Miltonioides Tông: Maxillarieae Tông phụ: Oncidiinae Phân bố: Có 7 loài từ Mexico đến Nam Mỹ. Loài lan biều sinh lớn, đôi…

Miltonia spectabilis 2

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Microtis LAN CỦ HÀNH Tông: Diurideae Tông phụ: Prasophyllinae Phân bố: Có 18 loài từ Đông Á, Australia và New Zealand. Địa lan…

Microterangis hildebrandtii 2

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THÉ GIÓI (Tiép theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THÉ GIÓI (Tiép theo) Micropera Cùng giống: Camarotis Lindley Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Khoảng 20 loài ở châu Á và Australia. Lan biểu…

Macroclinium manabinum

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Macroclinium Tông: Maxillarieae Tông phụ: Oncidiinae Phân bố: 40 loài từ Mexico tới Brasil. Loài lan biểu sinh lùn, có quan hệ…