P pupuaratum

Phức hệ Paphiopedilum violascens

Phức hệ Paphiopedilum violascens Có ba nhóm thuộc phức hệ Paphiopedilum violascens được mô tả dưới dạng một loài. Đó là Paph. violascens (Schlechter, 1911), Paph. wentworthianum (Fowlie, 1968) và…

Bắt cua

NHỮNG BỘ LỌC

CÂU CHUYỆN HÔM NAY NHỮNG BỘ LỌC   Ai cũng biết, bộ lọc là để lọc những tạp chất lẫn trong các chất lỏng nào đó. Nhưng trong bài viết…

P papuanum& papuanum album

Paphiopedilum papuanum

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) Paphiopedilum papuanum (Ridley ex Rendle) L.O. Williams Tên cũ Cypripedium papuanum Ridley ex Rendle Trùng tên Paphiopedilum zieckianum Schoser Dân nhập Paphiopedilum papuanum được Cecil…

P mohrianum

Pahiopedilum mohrianum Braem

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) Pahiopedilum mohrianum Braem Tên gốc (?) Paphiopedilum x bundtii hort., nomen nudum Dẫn nhập Năm 1989 Braem đã mô tả Paphiopedilum mohrianum là một loài…

P mastersianum

Paphiopedilum mastersianum

Paphiopedilum mastersianum (Reichenbach fil.) Stein Tên gốc Cypripedium mastersianum Reichenbach fil. Đồng nghĩa Cordula mastersiana (Reichenbach fil.) Rolfe Dẫn nhập Duy nhất có một điều mà người ta biết về…

P. cerveranum

Paph. cerveranum

Paphiopedilum cerveranum Braem Đồng nghĩa Paphiopedilum robinsonii hort., non (Ridley), non robinsonnianum Cavestro Dẫn nhập Paphiopedilum cerveranum đã bị nhiều tác giả (như Van Delden, 1968; Fowlie, 1974; Karasawa, 1986);…

P. bullenianum

Pahiopedilum bullenianum (Tiếp theo bài 46)

Pahiopedilum bullenianum (Tiếp theo bài 46) Paphiopedilum linii được Schoser mô tả (1966), thời gian ấy ông là giám đốc Frankfurt Municipal Botanic Gardens. Bản mô tả đó được dựa…

P. bullenianum

Paphiopedilum bullenianum

Paphiopedilum bullenianum (Reichenbach fil.) Pfitzer Tên cũ Cypripedium bullenianum Reichenbach fil. Trùng tên Cypripedium hookerae var. bullenianum Veitch Paphiopedilum hookerae var. bullenianum (Reichenbach fil.) Kerchove Paphiopedilum amabile Hallier fil. Cypripedium…

P appletonianum

Papiopedilum appletonianum

Papiopedilum appletonianum (Tiếp theo kỳ trước) Nguồn gốc tên gọi Tên appletonianum đặt cho loài này để vinh danh ông W. M. Appleton, người đầu tiên đã nuôi loài này…