Anguloa unifora orchid

PHẨN 3 – LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG CỦA LAN

PHẨN 3 – LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG CỦA LAN (Tiếp theo và hết Chương 2) Các hạt lan rất nhỏ, nhẹ như bột có thể sẽ bị gió đưa đi…

IMG_20201031_061705

LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG CỦA LAN

PHẨN 3 – LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG CỦA LAN (Tiếp theo) Một khi đám côn trùng bị nhử đến bông hoa thì màu sắc và những gọn sóng trên môi…

Brassavola nodosa

LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG LOÀI LAN

LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG LOÀI LAN (Tiếp theo) Bản thân các công cụ để sản xuất hàng triệu hạt lan trong một trái, hoa lan tập trung phấn hoa của…

Odontoglossum cirrhosum

LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG CỦA LAN

PHẨN 3 – LỊCH SỬ ĐỜI SỐNG CỦA LAN  Luật bảo tồn mới hiện nay có hiệu lực bởi nhiều chính phủ, trong đó có cấm việc khai thác bừa…

Ben 8

SỰ GIỮ NƯỚC CỦA CÂY LAN

LAN CHÂU Á  SỰ GIỮ NƯỚC CỦA CÂY LAN Việc giữ nước là điều kiện ưu tiên cho tất cả các loài lan biểu sinh và một đặc tính cố…

Monopodial Orchid

THÂN CÂY LAN

LAN CHÂU Á (Tiếp theo) THÂN CÂY LAN Trên cơ sở cấu trúc thực vật và mô hình sinh trưởng của chúng, lan chia ra loài đơn thân (monopodial) và…

IMG_20201016_154520 copy

HOA LAN (Tiếp theo)

PHẦN 2 – CÂY LAN VÀ HOA CỦA NÓ  HOA LAN (Tiếp theo) Hoa của loài Cattleya có ba lá đài hẹp đồng nhất. Lá đài trên được gọi là…

Cypripedium calceolus var pubescens

LAN CHÂU Á – CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU Họ hàng nhà lan thật rộng lớn, người ta thống kê được khoảng 25.000 loài, đây là một thứ cây trải rộng khắp…

P. victoria_mariae

Pahiopedilum victoria-mariae

Phân giống (Sub-genus) Cochiopetalum 104) Pahiopedilum victoria-mariae (Sander ex Masters) Rolfe Tên cũ Cypripedium victoria-mariae Sander ex Masters Cùng loài Cypripedium chamberlainianum forma victoria-mariae (Sander ex Masters) Cordula victoria-mariae (Sander…