Paph. micranthum

Paphiopedilum micranthum T. Tang & Wang

Paphiopedilum micranthum T. Tang & Wang Cùng loài Paphiopedilum globulosum Z.J. Liu & S.C. Chen Dẫn nhập Paphiopedilum micranthum Tang & Wang, đương nhiên là một trong những khám phá…

Paph. malipoense

Paphiopedilum malipoense Chen & Tsi

Paphiopedilum malipoense Chen & Tsi Nhập đề M. Feng, nhà làm vườn Trung quốc đã sưu tập được một loài ở Yunnan, một tỉnh ở vùng tây nam Trung quốc…

Paph. hangianum variants colour

Paphiopedilum hangianum

Paphiopedilum hangianum Perner & Gruβ Cùng loài Paphiopedilum singchii Z.J Liu & J.Y. Zang Dẫn nhập Paphiopedilum hangianum là độc nhất, vì kích thước hoa của nó thật là lớn,…

Paph. emersonii

Paphiopedilum emernosii

Paphiopedilum emernosii Koopowitz & Gribb Cùng loài Paphiopedilum huonglanae N.T. Tich Tạp chí Hoa Cảnh số 3, 10-11 (1998) Paphiopedilum emernosii var. huonglanae trong tạp chí Hoa Cảnh số 4,…

Paph. delenatii

Paphiopedilum delenatii Guillaumin

Paphiopedilum delenatii Guillaumin Dẫn nhập Paphiopedilum delenatii là một trong những loài lan hài đẹp nhất của Việt Nam, trong giống Paphiopedilum. Nó được phát hiện bởi một người lính…

Paph. armeniacum

Paphiopedilum armeniacum

Paphiopedilum armeniacum (S.C. Chen & Liu) Ít người biết về sự phát hiện ra loài Paphiopedilum armeniacum. Lần đầu tiên được Chen & Liu mô tả dựa trên cây lan…

Cypripedium hybrid orchid

LAN HÀI (SLIPPER ORCHIDS)

LAN HÀI (SLIPPER ORCHIDS) Nhiều người gọi chung Slipper là lan hài. Song thực tế trong họ Slipper có tới 4 giống khác nhau: Cypripedium, có khoảng 40 loài. Paphiopedilum,…

Phrag. Ảnh Hoàng Lê

MỘT ĐỜI VỚI PHRAGMIPEDIUM

MỘT ĐỜI VỚI PHRAGMIPEDIUM (Bản đầy đủ) Tác giả: Chuck Acker Là một đứa trẻ trưởng thành trong một gia đình kinh doanh lan, ngay từ đó tôi không có hứng…

Champa (DatvietFlower.com)

HỌC TỪ VIỆT NAM VỀ ĐẤY

HỌC TỪ VIỆT NAM VỀ ĐẤY! Lại nói chuyện về người Lào. Bài trước tôi viết về những gì tôi học được từ người Lào. Bài này tôi viết về…