P. henryanum copy

Paphiopedilum henryanum

Paphiopedilum henryanum Braem Dị bản: Paphiopedilum dollii Lückel Paphiopedilum chaoi Hua Dẫn nhập Paphiopedilum henryanum là một trong những trường hợp không hề có lấn cấn gì trong việc phân…

P. charlesworthii

Paphiopedilum charlesworthii

PHÂN GIỐNG PAPHIOPEDILUM Paphiopedilum charlesworthii (Rolfe) Rolfe Từ gốc Cypripedium charlesworthii Rolfe Dị bản Cordula charlesworthii (Rolfe) Rolfe Dẫn nhập Paphiopedilum charchesworthii được R. Moore, một viên chức của Anh…

Paph. thaianum 3

Paphiopedilum thaianum

Paphiopedilum thaianum lamwiriakul Dẫn nhập Paphiopedilum thaianum được tìm thấy trong vườn của một nhà trồng lan nghiệp dư và nhà làm vườn tên là Prapanth Iamwiriakul. THoạt nhìn, người…

Paph. niveum

Paphiopedilum niveum

Paphiopedilum niveum (Reichenbach fil.) Stein Cùng loài Cordula nivea (Reichenbach fil.) Rolfe Cypripedium concolor var. niveum Reichenbach fil. Dẫn nhập Cây đầu tiên thuộc loài này đã đến châu Âu,…

Paph. godefroyae copy

Paphiopedilum godefroyae

Paphiopedilum godefroyae (Godefroy-Leboeuf) Stein Cùng loài Cordula godefroyae (Godefroy-Lebeuf) Rolfe Cypripedilum concolor var. godefroyae (Godefroy-Lebeuf) Colett & Hemsley Dẫn nhập Paphiopedilum godefroyae được Godefroy-Lebeuf, một nhà trồng trọt của Pháp…

Paph. josianae

Paphiopedilum josianae

Paphiopedilum josianae Braem & Nimpoonsri Căn cứ để gọi tên Theo tạp chí Orchid số 4:54 (1896), lúc đó người ta gọi loài này là Cypripedium concolor var. longipetalum Rolfe…

Paph. concolor

Paphiopedilum concolor

Paphiopedilum concolor (Bateman) Pfitzer Cùng loài Cordular concolor (Bateman) Rolfe Cypripedium concolor Lindley Cypripedium tonkinense Linden Dẫn nhập Đây là một loài lan không thể nhầm lẫn được vì hình…

Paph. bellatulum fma

Paphiopedilum bellatulum

PHÂN GIỐNG BRACHYPETALUM Paphiopedilum bellatulum (Reichenbach fil.) Stein Cùng loài Cordula bellatula (Reichenbach fil.) Rolfe Dẫn nhập Paphiopedilum bellatulum đầu tiên nhập vào vào châu Âu vào mùa xuân năm…

Paph. vietnamense

Paphiopedilum vietnamense Gruβ & Perner

Paphiopedilum vietnamense Gruβ & Perner Cùng loài Paphiopedilum hilmari Senghas & Schettler Paphiopedilum mirabile Cavestro & Chiron Dẫn nhập Trong thời gian chỉ sáu tuần lễ, người ta đã xuất…

Paph. micranthum

Paphiopedilum micranthum T. Tang & Wang

Paphiopedilum micranthum T. Tang & Wang Cùng loài Paphiopedilum globulosum Z.J. Liu & S.C. Chen Dẫn nhập Paphiopedilum micranthum Tang & Wang, đương nhiên là một trong những khám phá…