P.markianum

Paphiopedilum markianum

Paphiopedilum markianum Fowlie Cùng loài Paphiopedilum tigrinum Koopowitz & Hasegawa Paphiopedilum smaragdinum Liu & S.C. Chen Dẫn nhập Giá trị của chủng loại này không còn nghi ngờ gì nữa…

P. helenae

Paphiopedilum helenae

Paphiopedilum helenae Averyanov Cùng loài Paphiopedilum delicatum Z. J. Liu & J. Y. Zhang Dẫn nhập Paphiopedilum helenae được chào đón với vô số nghi ngờ, trong số đó có…

P. exul.

Paphiopedilum exul

Paphiopedilum exul (Ridley) Kerchove Một tên gọi cũ Cypripedium insigne var. exul Ridley Cùng loài Cypripedium exul (Ridley) Rolfe Cordula exul (Ridley) Rolfe Dẫn nhập Việc phân loại này lần…

P. coccineum

Paphiopedilum coccineum

Paphiopedilum coccineum Perner & Herrmann Cùng loài Paphiopedilum barbigerum var. lockianum Averyanov Dẫn nhập Chúng tôi đưa Paphiopedilum coccineum vào cuộc trao đổi này với một chút hoài nghi chính…

P. barbigerum 2

Paphiopedilum barbigerum

Paphiopedilum barbigerum Tang & Wang Cùng loài Paphiopedilum insigne var. barbigerum (Tang & Wang) Braem (?) Paphiopedilum veijva rutianum Gruβ & Röllke Dẫn nhập Paphiopedilum barbigerum được Tang & Wang…

P. insigne fma

Paphiopedilum insigne (Tiếp theo)

Paphiopedilum insigne (Tiếp theo) Biến thể và biến loài. Paphiopedilum insigne là một biến loài rất đặc trưng, và phạm vi biến loài đã được mô tả, tất cả đều…

P. insigne

Paphiopedilum insigne (Tiếp)

Paphiopedilum insigne (Wallich ex Lindley) Pfitzer Tên gọi gốc Cypripedium insigne Wallich ex Lindley (Collectanea Botanica – 1882) Trùng tên Cordula insignis Rafinesque (Flora Telluriana, 1838) Dẫn nhập Paphiopedilum insigne…

ao-dai-bac-si-da-chien

ĐÁNH GIÁ BẰNG MŨI

ĐÁNH GIÁ BẰNG MŨI Một hôm, có một người quen đến nhà chơi. Ông bố thì vui ra mặt, tay bắt mặt mừng, ríu rít mời vào nhà, hàn huyên…

P. insigne fma

Paphiopedilum insigne Phức hệ

Paphiopedilum insigne Phức hệ Trong nhóm này có 5 phân nhóm đã được mô tả ở cấp độ loài, đó là Paphiopedilum insigne, Paph. barbigerum, Paph. helenae, Paph. coccineum và…

P. herrmannii

Paphiopedilum herrmannii

Paphiopedilum herrmannii Fuchs & Reisinger Dẫn nhập Nhóm này dựa trên cây lan được tìm thấy trong số mẻ cây được dán nhãn là Paphiopedilum esquirolei trong vườn trồng trọt…