P. villosum

Paphiopedilum villosum var. boxallii

Paphiopedilum villosum var. boxallii (Reichenbach fil.) Pfitzer Tên cũ Cypripedium boxallii Reichenbach fil. Cùng loài Cyorioedilum villosum var. boxallii (Reichenbach fil.) Veitch Cordula boxallii (Reichenbach fil.) Pfitzer Cypripedium dilectum Reichenbach…

P. Villosum annamense

Paphiopedilum villosum forma annamense

Paphiopedilum villosum forma annamense (Rolfe) Braem, Baker & Baker Giống Paphiopedilum – Lịch sử tự nhiên và sự nuôi trồng, (1999) Dẫn nhập Được Rolfe mô tả lần đầu tiên…

P. villosum

Paphiopedilum villosum

Paphiopedilum villosum (Lindley) Stein Tên cũ Cypripedium villosum Lindley Đồng nghĩa Cordula villosa (Lindley) Rolfe Dẫn nhập Paphiopedilum villosum được Thomas Lobb phát hiện vào năm 1853 ở vùng núi…

P. villosum

Paphiopedilum villosum complex

Paphiopedilum villosum complex Trong phạm vi phức hệ này, có năm chủng loại được mô tả ở cấp độ loài, đó là: Paphiopedilum affine, Paph. boxallii, Paph. dilectum, Paph. gratrixianum…

P. tranlienianum

Paphiopedilum tranlienianum

Paphiopedilum tranlienianum Gruβ & Perner Cùng loài Paphiopedilum caobanggense N.T. Tich, 1999 Dẫn nhập Paphiopedilum tranlienianum đã được đề cập đến bởi sự phát hiện của bà Trần Ngọc Liên…

P.markianum

Paphiopedilum markianum

Paphiopedilum markianum Fowlie Cùng loài Paphiopedilum tigrinum Koopowitz & Hasegawa Paphiopedilum smaragdinum Liu & S.C. Chen Dẫn nhập Giá trị của chủng loại này không còn nghi ngờ gì nữa…

P. helenae

Paphiopedilum helenae

Paphiopedilum helenae Averyanov Cùng loài Paphiopedilum delicatum Z. J. Liu & J. Y. Zhang Dẫn nhập Paphiopedilum helenae được chào đón với vô số nghi ngờ, trong số đó có…

P. exul.

Paphiopedilum exul

Paphiopedilum exul (Ridley) Kerchove Một tên gọi cũ Cypripedium insigne var. exul Ridley Cùng loài Cypripedium exul (Ridley) Rolfe Cordula exul (Ridley) Rolfe Dẫn nhập Việc phân loại này lần…

P. coccineum

Paphiopedilum coccineum

Paphiopedilum coccineum Perner & Herrmann Cùng loài Paphiopedilum barbigerum var. lockianum Averyanov Dẫn nhập Chúng tôi đưa Paphiopedilum coccineum vào cuộc trao đổi này với một chút hoài nghi chính…

P. barbigerum 2

Paphiopedilum barbigerum

Paphiopedilum barbigerum Tang & Wang Cùng loài Paphiopedilum insigne var. barbigerum (Tang & Wang) Braem (?) Paphiopedilum veijva rutianum Gruβ & Röllke Dẫn nhập Paphiopedilum barbigerum được Tang & Wang…