Dân chủ

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (72)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (72)   Lại nói chuyện về tự do và dân chủ. Tôi muốn các bạn quan sát và đánh giá một số nước trên thế giới….

Dân chủ

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (70)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (70)   Lại lạm bàn về dân chủ. Cái thứ dân chủ mà nước này rao bán cho nước kia, cũng trước hết là vì quyền…

P. tonsum 'curtisifolium'

Paphiopedilum tonsum (Reichenbach fil.) Stein

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) 54) Paphiopedilum tonsum (Reichenbach fil.) Stein Tên cũ Cypripedium tonsum Reichenbach fil. Trùng tên Cordula tonsa (Reichenbach fil.) Rolfe Dẫn nhập Người ta ghi nhận người…

Sen

MƠ Gót sen thả bước bên hồ Để chim ngưng hót, phố cờ thôi bay Lá vàng run rẩy trên cây Mùa đông ấm lại cho ngày dài thêm Nỗi…

GTVT2

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (69)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (69)   Hôm nay tôi muốn nói lên suy nghĩ của mình về vấn đề dân chủ. Trên một bài gần đây tôi có nói rằng,…

Long Thành airport

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (71)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (71)   Vốn đầu tư vào sân bay Long Thành là đắt hay rẻ? Phần lớn các báo mạng, báo giấy đều bảo là đắt, nào…

P. tonsum

Phức hệ Paphiopedilum tonsum

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) Phức hệ Paphiopedilum tonsum Phức hệ Paphiopedilum tonsum có hai dòng, được mô tả ở cấp độ loài, đó là Paph. tonsum Reichenbach fil. (1883)…

IMG_20190722_073952_085

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (68)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (68)   Hôm nay tôi viết bài này chắc sẽ có nhiều người không tán thành, không thích, có khi còn phản đối nữa. Song qua…

Silicon

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (67)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (67)   Không chỉ người dân Mỹ mới làm để góp phần làm giàu cho nước Mỹ mà rất nhiều công dân của các nước khác…

Dân tộc

NGƯỜI GIA CHIÊM NGHIỆM (66)

NGƯỜI GIA CHIÊM NGHIỆM (66)   Trong lúc đại bộ phận người dân chúng ta ngày đêm vượt qua khó khăn, vượt qua sự thiếu thốn về vật chất để…