Mõ làng

CHUYỆN THẰNG MÕ.

Thứ hai: CHUYỆN THẰNG MÕ.   Thằng mõ sau khi bị ông chánh tổng cho thôi việc vì cái tội như bài trước đã nói đến. Nó tưởng đời nó…

Chánh tổng

CHUYỆN TIẾU LÂM XƯA.

Như hôm qua đã hứa với các bạn tôi sẽ kể chuyện “thằng mõ” làng tôi (có 5 chuyện hết thảy), nhân đọc cuốn “Xứ Bắc kỳ” để các bạn…

Mõ làng

CHUYỆN MÕ LÀNG.

DÂN BẮC KỲ VÀO CUỐI THẾ KỶ 19. CHUYỆN MÕ LÀNG. Tôi có vài mẩu chuyện về mõ làng. Ngày mai, nhằm ngày 1 tháng 5 năm Canh Tý tôi…

P. lynniae

Paphiopedilum lynniae

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 76) Paphiopedilum lynniae Garay Trùng tên Paphiopedilum lowii var. lynniae (Garray) Gruβ & Röth Dẫn nhập    Paphiopedilum lynniae khác với Paph. lowii ở cái vòi…

P. lowii 2

Paphiopedilum lowii

Phân giống (Sub-genus)Polyantha (Tiếp theo) Paphiopedilum lowii complex Paphiopedilum lowii phức hệ (complex) gồm có Paph. lowii, theo sự mô tả của Lindley (1847); Paph. richardianum được Asher & Beaman…

P. haynaldianum

Paphiopedilum haynaldianum

Phân giống (Sub-genus)Polyantha Lời người dịch: Phân giống Polyantha có tất cả 25 loài. Loài Paph. haynaldianum mà tôi đánh dấu bài số 74, là loài đầu tiên của phân…

P. canhii

Paphiopedilum canhii

Phân giống Megastaminodium (Tiếp theo và hết) 73) Paphiopedilum canhii Everyanov & Gruβ Dẫn nhập Paphiopedilum canhii lần đầu tiên được ghi nhận khi người dân H’Mông (Mèo) của vùng…

P. urbanianum

Paphiopedilum urbanianum

Phân giống Sigmatopetalum (Tiếp) 72) Paphiopedilum urbanianum Fowlie Dẫn nhập Paphiopedilum urbanianum được tìm thấy trong một chuyến hàng về Paphiopedilum argus xuất phát từ đảo Philippine của Mindoro và…