Nuclear-Power-Industry

ĐIỆN VÀ GIÁ ĐIỆN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY ĐIỆN VÀ GIÁ ĐIỆN   Tôi còn nhớ, đó là năm 1960, mục tiêu phát triển kinh tế của miền bắc về sản xuất điện năng…

Bình thuận

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

CÂU CHUYỆN HÔM NAY CÁI GIÁ PHẢI TRẢ Tôi định dành “câu chuyện hôm nay” của tuần đầu tháng Sáu để nói một chút hiểu biết của tôi về ngành…

Điện thủ đức

KHÔNG NÊN QUÊN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY KHÔNG NÊN QUÊN Những người làm trong ngành điện ở miền nam Việt Nam sau năm 1975 chắc vẫn chưa quên những khó khăn trong sản…

Saddam

LẼ PHẢI THUỘC VỀ KẺ MẠNH

CÂU CHUYỆN HÔM NAY LẼ PHẢI THUỘC VỀ KẺ MẠNH   Câu nói này xuất hiện khi loài người chưa đạt đến trình độ văn minh như hiện nay. Thời…

My-Trung

NUÔI ONG TAY ÁO

CÂU CHUYỆN HÔM NAY NUÔI ONG TAY ÁO   Từ những 1970 trở về trước khó có người nào tin rằng chỉ sau hơn năm thập niên Trung quốc đã…

Con dê

HÒA NHẬP RỒI

CÂU CHUYỆN HÔM NAY HÒA NHẬP RỒI Đất nước mình đang đổi mới. – Biết rồi! Đất nước mình đang hòa nhập với thế giới. – Biết rồi, sao nữa? …

Bình thuận

CỘNG SẢN KHÔN “VÃI”

CÂU CHUYỆN HÔM NAY CỘNG SẢN KHÔN “VÃI” Cái chuyện biểu tình ở Bình Thuận từ tháng nảo tháng nào, những tưởng mọi chuyện cho qua lâu rồi, ấy thế…

P. bullenianum

Pahiopedilum bullenianum (Tiếp theo bài 46)

Pahiopedilum bullenianum (Tiếp theo bài 46) Paphiopedilum linii được Schoser mô tả (1966), thời gian ấy ông là giám đốc Frankfurt Municipal Botanic Gardens. Bản mô tả đó được dựa…

Cờ

CỜ ĐẾN TAY

CÂU CHUYỆN HÔM NAY CỜ ĐẾN TAY   Cờ đến tay ai người ấy phất, đó là câu nói của người xưa. Câu nói ấy hàm ý rằng, người nào…