Monopodial Orchid

THÂN CÂY LAN

LAN CHÂU Á (Tiếp theo) THÂN CÂY LAN Trên cơ sở cấu trúc thực vật và mô hình sinh trưởng của chúng, lan chia ra loài đơn thân (monopodial) và…

IMG_20201016_154520 copy

HOA LAN (Tiếp theo)

PHẦN 2 – CÂY LAN VÀ HOA CỦA NÓ  HOA LAN (Tiếp theo) Hoa của loài Cattleya có ba lá đài hẹp đồng nhất. Lá đài trên được gọi là…

Chó tru

GỞI MẤY ÔNG GIÀ TRỞ CHỨNG

GỞI MẤY ÔNG GIÀ TRỞ CHỨNG   Tôi cũng già như các ông, tôi đang có một cuộc sống viên mãn. Vì sao? Vì khi tôi còn đang là một…

Cypripedium calceolus var pubescens

LAN CHÂU Á – CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU Họ hàng nhà lan thật rộng lớn, người ta thống kê được khoảng 25.000 loài, đây là một thứ cây trải rộng khắp…

P. victoria_mariae

Pahiopedilum victoria-mariae

Phân giống (Sub-genus) Cochiopetalum 104) Pahiopedilum victoria-mariae (Sander ex Masters) Rolfe Tên cũ Cypripedium victoria-mariae Sander ex Masters Cùng loài Cypripedium chamberlainianum forma victoria-mariae (Sander ex Masters) Cordula victoria-mariae (Sander…

P. moquetteanum

Paphiopedilum moquetteanum

Phân giống (Sub-genus) Cochiopetalum 104) Paphiopedilum moquetteanum (J. J. Smith) Fowlie Tên cũ Paphiopedilum glaucophyllum var. moquetteanum J. J. Smith Cùng loài Paphiopedilum victoria-regina ssp. glaucophyllum var. moquetteanum (J. J….

Masdevallia ignea

VÌ SAO TÔI SƯỚNG?   Tôi sướng là vì tôi chẳng có gì.   Không có đồng nào gởi ngân hàng nên đôi khi đọc trên báo thấy nhóm này…

P. glaucophyllum

Paphiopedilum glaucophyllum

Phân giống (Sub-genus) Cochiopetalum 103) Paphiopedilum glaucophyllum J. J. Smith Cùng loài Cypripedium glaucophyllum (J. J. Smith) Masters Cordula glaucophylla (J. J. Smith) Rolfe Paphiopedilum victoria-regina subsp. glaucophyllum (J. J….