IMG_20161129_091055_hdr

Chuyện Tử tế

                         Chuyện Tử tế Bài viết của anh Trần Thế Phồ. Xin giới thiệu với các bạn. Bộ phim “Chuyện tử tế” được khởi quay 1984  hoàn thành 1985và hai…

IMG_20180308_061251

NÓI DỐI

TẢN MẠN CUỐI TUẦN. NÓI DỐI Cao hơn nói dối là lừa dối, cao hơn lừa dối là lường gạt. Có bạn nói với tôi một câu chuyện về một…

Thực dân Pháp

BẦN CÙNG

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NÓI VỀ CHÚNG TA BẦN CÙNG Đã không ít lần nghe được mấy kẻ vong nô phàn nàn rằng, “người ta mong mời Pháp với Mỹ vào…

Ia dong

NHẤT NƯỚC, NHÌ PHÂN

TẢN MẠN CUỐI TUẦN NHẤT NƯỚC, NHÌ PHÂN Chuyện xưa lắm rồi. Thái Bình quê tôi là một tỉnh thuần nông. Bình quân chỉ có ba sào ruộng trên một…

Rhyncholaeliocattleya

NÓI CHO RÕ

NÓI CHO RÕ Trong bài “ĐIỂM ĐEN VÀ DẤU SON” tôi đã trích dẫn một đoạn văn của ông Nguyễn Thế Anh, giáo sư sử học về việc “Triều đình…

Nam Tiến

ĐIỂM ĐEN VÀ DẤU SON

ĐIỂM ĐEN VÀ DẤU SON Xin nói trước, tôi chưa bao giờ là một người nghiên cứu lịch sử, nhưng thấy nhiều người nói những điều tôi không hiểu thì…