Cơ hội con rùa

MỘT CHÚT

MỘT CHÚT Một chút cá nhân chủ nghĩa, một chút công thần, một chút chủ quan, một chút duy ý chí, một chút độc tài…, tôi dám chắc trong mỗi…

Chim hạc copy

ĐỀ ẢNH

KỶ NIỆM VỀ CHA TÔI Nhân kỷ niệm lần thứ 85 ngày cha tôi về cõi vĩnh hằng. Xin giới thiệu với bạn bè một bài thơ do cha tôi…

Sách TG phẳng

THẾ GIỚI PHẲNG

THẾ GIỚI PHẲNG Nhà báo Mỹ, Thomas L. Friedman năm 2005 đã viết cuốn “Thế giới phẳng” (được tái bản năm 2006 và có bổ sung) đã đưa ra một…

Đa cực 3

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? (Tiếp theo và hết) Phần III, Quay trở lại câu thành ngữ “gậy ông đập lưng ông” là rất đúng với trường hợp của…

Hố đen đại dương

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? Phần II, Hai là, cuộc chiến mà Nga đang tiến hành ở Ukraine chẳng khác nào cái hố đen trong Đại Tây dương, thường…

Ucraina & new map

ĐIỀU GÌ ĐANG SẢY RA VẬY?

ĐIỀU GÌ ĐANG SẢY RA VẬY? Phần I, Cái thuở ban đầu, khi Nga mới tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt (CDQSĐB) mình cũng tưởng giống như trường…

Thailand dance

TẬP TẦM VÔNG

TẬP TẦM VÔNG Trước khi vào bài, xin hỏi các bạn trẻ bây giờ có ai biết bài đồng dao có tên như trên không nhỉ? Đây là một bài…

Huy chương

NGƯỜI CỦA NGÀY ẤY KHÔNG CÒN NỮA Con người có tên là Ph. T. Khoa của ngày ấy không còn nữa. Từ năm 1995 đã xuất hiện một người trùng…