Lan Dendrobium teretifolium

Lan Dendrobium teretifolium

Lan Dendrobium teretifolium Tên Việt: Có một vài tài liệu gọi loài lan này là lan bút chì (Pencil Orchid), sở dĩ có tên đó vì theo tài liệu, không…