Thích quang Duc

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Nước Việt Nam ta là một nước đa sắc tộc và cũng đa tôn giáo. Chưa nói đến sắc tộc, chỉ riêng tôn giáo thôi…

Paph. micranthum

Paphiopedilum micranthum T. Tang & Wang

Paphiopedilum micranthum T. Tang & Wang Cùng loài Paphiopedilum globulosum Z.J. Liu & S.C. Chen Dẫn nhập Paphiopedilum micranthum Tang & Wang, đương nhiên là một trong những khám phá…

Công chức

BỘ MÁY CÔNG QUYỀN

BỘ MÁY CÔNG QUYỀN Bộ máy công quyền phình to, theo thiển nghĩ của tôi, ngoài những nguyên nhân gì đó, nó cũng có một nguyên nhân thuộc về lịch…

Paph. malipoense

Paphiopedilum malipoense Chen & Tsi

Paphiopedilum malipoense Chen & Tsi Nhập đề M. Feng, nhà làm vườn Trung quốc đã sưu tập được một loài ở Yunnan, một tỉnh ở vùng tây nam Trung quốc…

Lão Hạc

LÃO HẠC HÔM NAY

LÃO HẠC HÔM NAY Hôm nay lão Hạc sang chơi, đương nhiên lão chẳng còn con vàng nào để dắt theo nữa. Thấy lão có vẻ buồn, tôi hỏi vì sao lão…

Paph. hangianum variants colour

Paphiopedilum hangianum

Paphiopedilum hangianum Perner & Gruβ Cùng loài Paphiopedilum singchii Z.J Liu & J.Y. Zang Dẫn nhập Paphiopedilum hangianum là độc nhất, vì kích thước hoa của nó thật là lớn,…

quoc hoi

GỞI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TÔI.

GỞI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TÔI. Theo dõi mấy phiên chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội vừa qua có nhiều chuyện để khen và cũng có chuyện để…

FB

FACEBOOK NHƯ CÁI AO TÙ

FACEBOOK NHƯ CÁI AO TÙ Trưa, nằm mãi không ngủ được, nghĩ vơ nghĩ vẩn, cuối cùng nghĩ đến cái anh facebook. Chợt liên tưởng, facebook khác nào một cái…

quan lại

LIÊM CHÍNH

LIÊM CHÍNH Nguyễn Trường Tộ, vào năm 1871 đã có những khái niệm, theo tôi nghĩ là rất hay về việc đánh giá một viên quan thanh liêm. Ông đặc…