Den_antelope winston-d-munnings (1)

Các loài lan lai từ giống Dendrobium

Các loài lan lai từ giống Dendrobium Là loài lan có hoa lâu tàn, cứng cáp và phongg phú về màu sắc, và các cây lai từ Dendrobium đã đáp…

Den_lineale

Dendrobium lineale

Dendrobium lineale Đây là một trong những loài lan có hoa được giới thiệu vào Singapore đầu tiên, qua Indonesia. Có một thành công vang dội ngay từ ban đầu…

Dendrobium macrophyllum

Tông Dendrobium

LAN CHÂU Á (Tiếp theo) Tông Dendrobium Đây là một trong những tông lớn nhất trong gia đình nhà lan. Bao gồm hai giống chính, Dendrobium với 900 loài và…