IMG_20170302_083431_hdr_edit

45 NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH!

45 NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH!   Hôm nay nhận được món quà của Tổng công ty Điện lực miền Nam nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập…