March 1945

ĂN ĐỂ MÀ SỐNG & SỐNG ĐỂ MÀ ĂN

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ ĂN ĐỂ MÀ SỐNG & SỐNG ĐỂ MÀ ĂN Người viết bài này, hồi còn “thanh niên trái tráng” chưa bao giờ có được cái cảm…