Ngoại tệ

MÁCH NƯỚC

  Tôi viết để chơi Ai thích đọc chơi, thì đọc. Ph. T. Kh. MÁCH NƯỚC Gần hết năm 2018 rồi. Điểm lại, trong ba quý của năm nay có…