Top 10 ảnh xuất sắc trong cuộc thi ảnh Siena

Top 10 ảnh xuất sắc trong cuộc thi ảnh Siena

Những bức hình ấn tượng, đậm chiều sâu là cảm nhận của các khán giả khi chiêm ngưỡng 10 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi ảnh Siena 2016. Người…