FB

FACEBOOK NHƯ CÁI AO TÙ

FACEBOOK NHƯ CÁI AO TÙ Trưa, nằm mãi không ngủ được, nghĩ vơ nghĩ vẩn, cuối cùng nghĩ đến cái anh facebook. Chợt liên tưởng, facebook khác nào một cái…