DIỄN TUỒNG?

DIỄN TUỒNG? Nghe đâu trong cộng đồng người Mỹ nói tiếng Việt ở Hoa kỳ đang chuẩn bị bầu bán gì đó. Bởi cái tính tò mò, nên tôi cũng…

IMG_20180308_061251

NÓI DỐI

TẢN MẠN CUỐI TUẦN. NÓI DỐI Cao hơn nói dối là lừa dối, cao hơn lừa dối là lường gạt. Có bạn nói với tôi một câu chuyện về một…