Roman Protasevich

CÁI BẪY CỦA PUTIN

CÁI BẪY CỦA PUTIN   Bà con ta thường có câu, “không cái dại nào giống cái dại nào”. Câu nói này rất đúng với trường hợp của EU, NATO,…

Diều hâu

DIỀU HÂU TÁI XUẤT

DIỀU HÂU TÁI XUẤT   Cái ông Tổng thống Hợp chủng quốc Huê Kỳ thứ 45, chẳng biết người dân Mỹ đánh giá về ông thế nào, nhưng là người…