Tổ tôm

CHƠI “TỔ TÔM”

CHƠI “TỔ TÔM”   Bạn trẻ bây giờ chắc không biết chơi “tổ tôm” đâu nhỉ? Bộ bài tổ tôm có 120 quân, vì vậy thời xưa gọi vui là…

Diều hâu

DIỀU HÂU TÁI XUẤT

DIỀU HÂU TÁI XUẤT   Cái ông Tổng thống Hợp chủng quốc Huê Kỳ thứ 45, chẳng biết người dân Mỹ đánh giá về ông thế nào, nhưng là người…

Mỹ Biden

GIÀ RỒI, VẤP NGÃ HOÀI

GIÀ RỒI, VẤP NGÃ HOÀI   Khi anh Tổng thống Donald Trump ngồi vào chiếc ghế trong Nhà Trắng. Anh ta chỉ lo cho nước Mỹ, chẳng quan tâm gì…

Jamal Khashoggi 2

CÁCH HÀNH XỬ CỦA KẺ MẠNH

CÁCH HÀNH XỬ CỦA KẺ MẠNH Vừa mới ngồi vào chiếc ghế Tổng thống được một tháng thì ngài Biden đã thể hiện mình là một kẻ mạnh, mà đã…