41441504_2199537836941

TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN

TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN Các bạn thân mến, Rời bỏ cơ quan nhà nước, tôi có hơn 20 năm đứng ra xa để nhìn lại, mới thấy…