Maxillaria-lepidota

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Maxillaria luteoalba Giả hành mọc thành cụm, hình trứng dẹt, màu nâu, bao phủ bởi lớp vỏ lụa khô xác. Có 1 lá trên…

Sobennikoffia robusta

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Smitinandia Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Có 3 loài ở vùng châu Á nhiệt đới. Lan biểu sinh đơn thân…

Sarcoglottis sceptrodes

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Sarcoglottis Tông: Cranichideae Tông phụ: Spiranthinae Phân bố: Có khoảng 45 loài ở Mexico, Trung và Nam Mỹ Là địa lan, có nhiều…

Sarcochilus ceciliae

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Sarcochilus Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Có 25 loài ở Australia và các đảo ở Thái bình dương. Lan biểu sinh…

Tuberolabium quisumbingii

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Tuberolabium Cùng giống: Trachoma Garay Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Khoảng 25 loài ở Đài loan, vùng nhiệt đới châu Á,…

Trigonidium egertonianum

CÁC GIỐNG LAN TRÊ THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊ THẾ GIỚI (Tiếp theo) Trigonidium Tông: Maxillarieae Tông phụ: Maxillariinae Phân bố: Có 14 loài ở Mexico, Trung và Nam Mỹ. Lan biểu sinh và thạch lan,…