Bón phân cho hoa lan

Nguyên tắc bón phân cho lan

Việc bón phân cho lan là hết sức cần thiết trong bất kỳ giai đoạn sinh trưởng nào của cây phong lan. Thường người ta chú trọng đến 3 nguyên tố…