Roman Protasevich

CÁI BẪY CỦA PUTIN

CÁI BẪY CỦA PUTIN   Bà con ta thường có câu, “không cái dại nào giống cái dại nào”. Câu nói này rất đúng với trường hợp của EU, NATO,…