Khoa

LẠI PHẢI CÁO BẠCH

LẠI PHẢI CÁO BẠCH   Lão già rồi, bây giờ lão viết cái gì chẳng qua cũng là để cho cái não nó không bị “thoái hóa, biến chất” thôi,…