CSB Việt Nam

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (80)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (80)   Dạo này thấy người nhà của cái gia đình giàu nhất hàng tỉnh đến thăm nhà mình thường xuyên. Hết đại diện của hãng…

HCM ở Dominicana

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (79)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (79)   Hôm nay có bạn viết một comment trên trang của tôi, nói rằng nếu chúng ta đi ngược lại với chủ nghĩa đế quốc…

GTVT

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (78)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (78)   Hôm nay mình muốn nói về văn minh trên đường phố. Nhân đọc một bài báo, thông tin về một người hành nghề xe…

dollar

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (77)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (77)   Đọc một bài của bạn tôi đăng trên trang của bạn ấy, làm cho tôi nghi nghi ngờ ngờ về vai trò của Cục…

Xử án

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (76)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (76)   Nhiều người, trong đó có khá nhiều viên chức và công chức cấp cao bị vướng vòng lao lý, người bị mất chức, kẻ…

Ba Me VN

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (75)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (75)   Mới nói chuyện với một bạn già, hai chúng tôi nhắc về mấy anh trở cờ. Người già chúng tôi thống nhất một nhận…

Hải phòng 1

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (74)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (74)   Chỉ còn ít tháng nữa là những viên chức thường thường bậc trung đang còn tại chức sẽ hết nhiệm kỳ 2016-2020, một cuộc…

Sách trắng

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (73)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (73)   Hôm nay nghe nhiều chuyện về “Sách trắng quốc phòng 2019” của nước ta, làm cho mình đang có chuyện buồn lại thấy phấn…

Dân chủ

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (72)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (72)   Lại nói chuyện về tự do và dân chủ. Tôi muốn các bạn quan sát và đánh giá một số nước trên thế giới….

Dân chủ

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (70)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (70)   Lại lạm bàn về dân chủ. Cái thứ dân chủ mà nước này rao bán cho nước kia, cũng trước hết là vì quyền…