Covid 2

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (190)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (190)   Đừng nghe những gì anh ấy nói. Lý do mà ông tổng thống Hợp chủng quốc Huê Kỳ đổ tất tần tật mọi thứ…

DMT

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (189)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (189)   Việc đại sự mà mình lại là thảo dân, nói cho vui chứ có ai thèm nghe. Song “ngứa nghề” thì nói thôi.  …

Bộ đội 9

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (188)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (188)   Giúp đỡ lẫn nhau bao giờ cũng là rất quý. Nước Việt ta nghèo, GDP cả nước chưa bằng một phần mười nước khác…

Kissinger & Trump

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (187)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (187)   Chẳng ai tốt với mình đâu! Nói vậy thì cực đoan quá, song câu nói của tôi chỉ gói gọn trong quan hệ giữa…

Bộ đội

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (186)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (186). KẾ HOẠCH HẬU CHIẾN. Tính thôi không viết gì nữa vì vốn liếng sắp cạn rồi, trong khi đó lại chẳng được bổ sung thêm….

20172680

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (185)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (185)   Đôi khi cảm thấy nguồn năng lượng của mình sắp cạn rồi. Nguồn năng lượng của con người bao gồm năng lượng vật chất…

Anh Duy ve chai

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (184)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (184)   Là trí thức chưa chắc đã là người có tư cách, người có tư cách không nhất thiết cứ phải là trí thức. Đó…

Covid

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (183)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (183)   Qua mấy chuyện lùm xùm trong xã hội vừa qua, mới thấy ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề ra mấy cách lựa…

Đường lưỡi bò

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (182)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (182)   Cách hành xử của Trung quốc trong mấy ngày qua đối với việc bị các nước phương tây đua nhau lên án, nào là…

mạng xã hội

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (181)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (181)   Hiện tượng và bản chất, cá biệt và phổ biến là các cặp phạm trù mà nhiều người trên mạng xã hội không phân…