tra-tan-tu-nhan-Iraq

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (44)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (44) Chà chà, giờ thì gay rồi! Cuộc thương chiến Mỹ – Trung bây giờ không còn là vấn đề kinh tế nữa. Tăng thuế, cấm…

Hoa súng

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (39)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (39)   Tôi viết ra đây một đoạn trích từ buổi trao đổi giữa nhà khoa học – tiến sĩ về tế bào học, đồng thời…

Bom A

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (38)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (38)   Con gười thật vĩ đại và con người cũng thật độc ác. Lý thuyết về nguyên tử và sau này có thêm thuyết lượng…

Dân chủ

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (42)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (42)   Người ta bảo ở Mỹ có luật bãi miễn (recall) thì đó mới là dân chủ, tỷ như nó đang xảy ra ở thành…

danh-chui-canh-sat

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (40)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (40)   Dân chủ là tốt. Chẳng thế mà khi mới lập quốc, quốc hội Việt Nam đã lấy quốc hiệu là “Việt Nam Dân chủ…

Tre

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (41)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (41)   Cây trong rừng già không dựa vào cái gì mà cây nào cây ấy thẳng đứng. Chúng chỉ biết tự che chắn cho nhau…

Công chức, tranh NOP 15

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (37)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (37) Cuộc chiến chống tham nhũng, chống suy thoài trong đảng Cộng sản và trong bộ máy nhà nước vẫn không giảm về cường độ cũng…

Con voi con lừa

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (36)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (36)   Tôi đã cố suy nghĩ coi cuộc chiến giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ hiện tại có ý nghĩa dân…

Nước ngập

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (35)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (35)   Thành phố trong cả nước bị ngập khi trời mưa to, nhất là khi trời mưa đúng vào thời điểm triều cường thì ngập…

Lũ về

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (34)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (34)   Cũng là một hiện tượng tự nhiên. Đồng bào ta ở các khu vực miền núi thì sợ lũ như sợ thần chết, ví…