Chiến tranh

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (131)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (131)   Trong thời ký chiến tranh, Việt Nam bị đánh phá bởi rất nhiều kẻ thù, những nước đó hoặc là tham gia trực tiếp,…

Chiến tranh

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (130)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (130)   Cái giá của chiến tranh không hề nhỏ, đặc biệt về tổn thất nhân mạng thì không thể tính bằng tiền được. Cũng chính…

Ảnh trong cuốn sách

HẠNH PHÚC THAY …

HẠNH PHÚC THAY NHỮNG EM BÉ ĐƯỢC SỐNG TRONG MỘT ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH Tôi đã trải qua và rất muốn quên đi các cuộc chiến tranh từ 1945 đến…