Hình ảnh đẹp về các giống chó Chihuahua

Hình ảnh đẹp về các giống chó Chihuahua

Chó Chihuahua là một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất trên thế giới. Cái tên Chihuahua được đặt theo tên của bang Chihuahua ở México. Giống chó này rất thông minh. Chihuahua lông dài –…