Cầu lông

CHƠI CẦU LÔNG

CHƠI CẦU LÔNG Người ta cầu phúc cầu tài Tôi đây lại muốn học bài “cầu lông” Nào các mẹ, nào các ông Tập xong thể dục khom lưng cùng…