Tổ tôm

CHƠI “TỔ TÔM”

CHƠI “TỔ TÔM”   Bạn trẻ bây giờ chắc không biết chơi “tổ tôm” đâu nhỉ? Bộ bài tổ tôm có 120 quân, vì vậy thời xưa gọi vui là…