IMG_20180801_154946

CHỌN BẠN

TẢN MẠN CUỐI TUẦN Lời giới thiệu: Câu chuyện hư cấu này tôi lấy cảm hứng sau khi đọc xong cuốn “CÔ ĐƠN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH” của Nguyễn Siêu, một…