C360_2015-04-07-10-56-10-647.j

CHUYỆN MỘT DU HỌC SINH VIỆT NAM

CHUYỆN MỘT DU HỌC SINH VIỆT NAM. Tôi xin kể các bạn nghe về một trong rất nhiều học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Đương nhiên,…