Chiến tranh

LẠI CHUYỆN CON ÔNG CHÁU CHA

CÂU CHUYỆN HÔM NAY LẠI CHUYỆN CON ÔNG CHÁU CHA Vừa qua có một bài báo, giật cái “tít”: “con ông A được bổ nhiệm làm lãnh đạo huyện B”….

IMG_20161224_081920_edit

CON ÔNG CHÁU CHA

CON ÔNG CHÁU CHA Một trào lưu đã xuất hiện trong mấy năm vừa qua, cứ thấy ở đâu đó có một người được sắp xếp vào một vị trí…