Cách ly

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (160)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (160)   Tại sao họ lại phải tranh giành nhau những cuộn giấy vệ sinh? Tại vì họ sợ đến lượt mình thì cửa hàng sẽ…