Ho Chi Minh

LÀM NGƯỜI CỘNG SẢN KHÓ LẮM!

LÀM NGƯỜI CỘNG SẢN KHÓ LẮM! Đã mấy chục năm nay tôi không sinh hoạt với những người cộng sản, tuy không biết hiện thời họ đang nghĩ gì, nhưng…

30_4

NHÀ BÁO MÀ KHÔNG THUỘC SỬ

CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ NHÀ BÁO MÀ KHÔNG THUỘC SỬ   Hôm qua coi một clip ở “bển”, người ta phỏng vấn một nhà báo Mỹ gốc Việt tên là…

Tiếc nuối

Hắn vào mạng. Hắn chưa một lần trở lại Việt Nam, nên hắn chỉ còn thấy quê hương trên mạng internet mà thôi, nhưng cái quê hương cũ của hắn…