Cóc nhái

THUYỀN ĐUA THÌ LÁI CŨNG ĐUA

THUYỀN ĐUA THÌ LÁI CŨNG ĐUA Ca dao Việt Nam ta có câu: Thuyền đua thì lái cũng đua Con cóc nó nhảy (thì) con cua nó (cũng) bò Nếu…

Tiếc nuối

Hắn vào mạng. Hắn chưa một lần trở lại Việt Nam, nên hắn chỉ còn thấy quê hương trên mạng internet mà thôi, nhưng cái quê hương cũ của hắn…