DKKT

MẤY NHẬN THỨC VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ

MẤY NHẬN THỨC VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ Đã tính không nói chuyện xã hội nữa, song có mấy bạn bảo: “bác ơi, bác nói gì về đặc khu kinh…