quoc hoi

GỞI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TÔI.

GỞI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TÔI. Theo dõi mấy phiên chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội vừa qua có nhiều chuyện để khen và cũng có chuyện để…