IMG_20190722_073952_085

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (68)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (68)   Hôm nay tôi viết bài này chắc sẽ có nhiều người không tán thành, không thích, có khi còn phản đối nữa. Song qua…

Con voi con lừa

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (58)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (58)   Bây giờ có người nào đó hỏi tôi thế nào là dân chủ thì tôi cũng không biết, có lẽ phải hỏi các triết…

Dân chủ

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (42)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (42)   Người ta bảo ở Mỹ có luật bãi miễn (recall) thì đó mới là dân chủ, tỷ như nó đang xảy ra ở thành…

Con voi con lừa

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (36)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (36)   Tôi đã cố suy nghĩ coi cuộc chiến giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ hiện tại có ý nghĩa dân…

IMG_0219

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XXVII)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XXVII)   Theo một bài viết mà tôi đọc được, bị gọi là “độc tài” là khi và chỉ khi những chính sách, những đạo luật…

Dân chủ

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XII)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XII)   Các bạn ơi, thế nào là dân chủ ấy nhỉ? Nước Anh là một nước dân chủ như nhiều người ca ngợi. Vậy cái…

Bầu cử

BỆNH SUY DIỄN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY BỆNH SUY DIỄN   Bà hàng xóm của tôi kêu mệt. Bà nhờ người gọi bác sĩ gia đình. Bác sĩ đến chẩn đoán, phù phổi…

Dân chủ

LẠI CHUYỆN SÚNG ĐẠN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY LẠI CHUYỆN SÚNG ĐẠN   Những thập niên gần đây các cuộc xả súng ở Hoa kỳ ngày càng gia tăng, những người vô tội, trong…

Ba Me VN

DÂN CHỦ Ư?

CÂU CHUYỆN HÔM NAY DÂN CHỦ Ư?   Dân chủ và nhân quyền là mục tiêu cần phải đạt đến đối với cuộc cách mạng tháng Tám 1945 do Chủ…