Ba sọc

CHỐNG GÌ NHỈ?

CÂU CHUYỆN HÔM NAY CHỐNG GÌ NHỈ? Thiếu gì cái để chúng ta chống, đúng vậy không các bạn? Ngày nay ta tạm gác chuyện chống giặc ngoại xâm sang…

Ba Me VN

DÂN CHỦ Ư?

CÂU CHUYỆN HÔM NAY DÂN CHỦ Ư?   Dân chủ và nhân quyền là mục tiêu cần phải đạt đến đối với cuộc cách mạng tháng Tám 1945 do Chủ…

Bóng đá

TOÀN THỂ VÀ BỘ PHẬN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY TOÀN THỂ VÀ BỘ PHẬN Tôi yêu thể chế này vì nó cao thượng. Tôi yêu dân tộc tôi vì đó là một dân tộc nhân…

đưa và nhận hối lộ

Phản quốc

PHẢN QUỐC Thánh Ignatius Loyola * nói: “Trong một pháo đài bị bao vây, mọi sự bất đồng đều là phản quốc” Liên hệ với câu nói trên của Thánh…