Đào Minh Quân

QUẦN MI DOWN LẠI DIỄN TUỒNG

“QUẦN MI DOWN” LẠI DIỄN TUỒNG Cái gọi là Thủ tướng (tưởng thú) Đào Minh Quân (Quần Mi. Down) hôm rồi lại diễn tuồng. Lần này hắn diễn một vở…