Lao (dichtienglao.net)

ĐÂU PHẢI TẠI NGHÈO

ĐÂU PHẢI TẠI NGHÈO Cái “mốt” mà nhiều người thích vận vào khi thấy những thứ trong xã hội được gọi là yếu kém, như giao thông lộn xộn, như…