Thầy đồ

Bài thơ gởi về từ thế giới bên kia

BẠN CÓ TIN KHÔNG? BÀI THƠ GỞI VỀ TỪ THẾ GIỚI BÊN KIA Cha tôi tạ thế khi tôi vừa tròn một tuổi, anh trai tôi được 8 tuổi (phải…